Tôi trục

Nhà cung cấp : TAISEN

Giá : Báo giá

Trạng thái : Đang có hàng

Lò tôi trục 200KW-350Kw. Công nghệ IGBT tiết kiệm điện, hiệu suất cao.