Tôi bánh răng

Nhà cung cấp : TAISEN

Giá : 80,000,000 VND

Trạng thái : Đang có hàng

Lò tôi bánh răng: Tùy theo yêu cầu của khách hàng có thể tôi từng răng hoặc toàn bộ. Chât lượng tôi đồng đều, đảm bảo độ cứng yêu cầu.