Máy nắn thẳng

Nhà cung cấp : TAISEN

Giá : Báo giá

Trạng thái : Đang có hàng

Sản phẩm kích thước <10mm

Máy nắn thẳng dùng để nắn sản phẩm sau khi kéo rút ra có đoạn thẳng đủ tiêu chuẩn sử dụng.