Bể mạ kẽm

Nhà cung cấp : HL

Giá : Báo giá

Trạng thái : Đang có hàng

Kích thước: 12m x 1.5m x 3.5m