Lò mạ kẽm nhỏ

Kích thước: theo yêu cầu Phù hợp mạ sp nhỏ

300,000,000 VND

Bể mạ kẽm nhúng nóng

Kích thước bể: 9m x 1m x 1m

Báo giá

Bể mạ kẽm

Kích thước: 12m x 1.5m x 3.5m

Báo giá